Vodní filtry – pomohou detoxikovat tělo?

Tu a sem se objeví článek varující před špatnou kvalitou kohoutkové vody. Za pomocí čísel a grafů ukazujících hrozivá čísla, co se obsahu jedovatých a škodlivých látkách ve vodě týče, doporučují koupi domácí čističky vody neboli filtru na vodu.

Někteří lidé tuto situaci řeší tím, že pijí pouze balenou vodu a kohoutkovou vodu používají pouze k vaření. Opravdu je situace natolik vážná, že se kohoutková voda nedá pít, aniž bychom ohrozili naše zdraví?

 

Česká voda není nutně nekvalitní

Nejprve pár slov o vodě. Žijeme v části planety, kde voda není nedostatkové zboží. Možná právě proto si neuvědomujeme, jak moc ji potřebujeme k životu. Voda je všude kolem nás, stačí otočit kohoutkem doma, v práci či supermarketu a vody máme, kolik uneseme.

Voda je nezbytnou součástí lidského organismu, a proto bychom měli denně vypít dostatečné množství čisté vody. Jenomže je čistá voda z našich kohoutků opravdu tak čistá?

VÍTE, KOLIK VODY BYCHOM MĚLI DENNĚ VYPÍT? Pitný režim a množství vypité vody je důležité pro správné fungování lidského organismu. Zjistěte více v článku Voda a detoxikace. Proč je voda tak důležitá?

cista_voda

Voda představuje život na této planetě. Bez ní bychom nepřežili

 

Čistá a zdravá voda je pitná voda

Za běžných okolností vás nenapadne vypít vodu, která je nějak zbarvená, špinavá a zapáchá. Ale ani zdánlivě čistá a průhledná voda nemusí být nezávadná a pitná. Voda, která nám teče doma z kohoutků, prochází čističkami.

Některé zdroje však uvádí, že i poté voda obsahuje kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie, mrtvé bakterie a další škodlivé látky. Taková voda nás sice nezabije, ale našemu zdraví rozhodně neprospívá.

V České republice máme tyhle zdroje pitné vody:

 • kohoutková voda
 • balená pitná voda
 • minerální voda
 • voda z vlastní studny

Hlavní složku pitného režimu by měla tvořit čistá pitná voda. Minerální vody jsou sice zdravé, ale dlouhodobě pití se rozhodně nedoporučuje. Vhodné jsou pouze jako doplněk zdravého pitného režimu.

“Minerálky” tělu dodávají důležité látky, některé umí léčit (lázeňská minerální voda) a pomohou před sportovním výkonem, avšak vysoký obsah minerálních látek přijímaný ve vyšším množství každý den zanáší cévy a zvyšuje krevní tlak.

Někteří lidé mohou využívat vlastní studnu. Voda ze studny však nikdy není to samé jako balená voda nebo kohoutková voda, která prochází čistícím procesem. Voda ze studny téměř nikdy nesplňuje normy stanovené zákonem. Aby voda ze studny byla skutečně pitná, je nutné nejprve provést důkladný rozbor, který ukáže jaké nečistoty voda obsahuje, její kontrola a údržba případně i používání filtru na vodu ze studny.

 

Jaké nečistoty může voda obsahovat?

Co se týče běžné kohoutkové vody, tak ta je častým předmětem vášnivých diskusí. Někteří lidé se domnívají, že kohoutková voda u nás je kvalitní a bezproblémová, a její pití zdraví nijak neškodí. Jiní lidé své obavy před poškozením zdraví řeší každodenním nakupováním pitné balené vody či pořízením filtru na vodu.

Druhy nečistot, které může voda obsahovat:

 • fyzikální – pohyblivé (písek, bahno), plyny (metan, sirovodík, kysličník uhličitý, vzácné plyny), oleje, organické látky apod.
 • biologické – bakterie, améby, viry, řasy, plísně apod.
 • chemické – dusičnany, dusitany, čpavek, kovy (arsen, rtuť, olovo, …), fenoly, soli, pesticidy, huminové kyseliny

Než se voda dostane do našich kohoutků a těl, prochází očistným procesem, který ji má zbavit všech zdraví škodlivých látek. I poté se v ní mohou objevit látky, které neohrožují život, ale zdraví příliš neprospívají. Jsou to například:

 • chlór
 • pohyblivý materiál
 • bakterie
 • plísně
 • železo, mangan, olovo
 • parazité

 

Česká voda je dle rozborů dostatečně kvalitní

Česká kohoutková voda bývá považovaná za kvalitní a řada testů ji dokonce označuje za jednu z nejlepších na světě. Podle pravidelných testů je kohoutková voda pro pití dostačující. Firmy, které vyrábí filtry na vodu samozřejmě usilují o vyšší prodej svých výrobků, a proto vám logicky nepotvrdí, že je kohoutková voda v naprostém pořádku. Záleží tedy na každém z nás, na kolik uvěří těm či oněm informacím.

Kohoutková voda však může mít různou chuť, tvrdost i vůni. Zatímco někomu chutná, jiný ji nemůže ani “cítit”. To, jak voda chutná a voní závisí na zdroji a lokalitě, odkud voda pochází. Nahrazovat kohoutkovou vodu balenou vodou z důvodu, že nám škodí zdraví, také nemá velký smysl.

Podle odborníků je kvalita kohoutkové a balené vody z 99 % dokonce stejná a i balená voda může obsahovat nějaký specifický kontaminant pocházející ze zvláštního podloží či materiálu. Jednoduše řečeno “česká voda” splňuje přísné normy.

Filtr na pitnou vodu: Ano či ne?

Pojďme se nyní podívat na domácí čističky vody. Stačí se podívat na výrobce čističek filtrů na vodu a ihned vám hrůzou vstanou vlasy na hlavě a zježí se chlupy po celém těle. Dozvíte se, že běžná kohoutková voda obsahuje škodlivé a jedovaté látky, způsobuje vážné zdravotní problémy, a přitom se nebojí používat i více vykřičníků za sebou, aby patřičně zdůraznili riziko používání kohoutkové vody.

znecistena_voda

Někteří výrobci a dodavatelé neváhají využít strachu z rakoviny. Není to už přehnané?

Pokud však někdo na použití filtru na vody trvá, je to čistě jeho volba. Existují různé typy filtrů na pitnou vodu. Více informací najdete v článku 7 druhů vodních filtrů. Jak si vybrat?

Druhy filtrů na vodu:

 • tap filtry – kohoutkový filtr obsahující aktivní uhlí, odstraňuje zápach a zlepšuje chuť vody
 • filtrační konvice – levný způsob úpravy vody pro cca 2 osoby, filtrační proces je pomalý
 • pultové a podpultové filtry – menší systémy umístěné vedle nebo pod dřez
 • reverzní osmóza – pevné látky včetně minerálů vápníku a hořčíku zachycuje pomocí polopropustné membrány, poskytuje velmi čistou až demineralizovanou vodu, ale také hodně odpadních látek – POZOR – riziková metoda
 • ledničkové filtry – vestavěné filtry v ledničkách snižují množství chlóru a dalších látek
 • sprchové filtry – čistí vodu od chlóru a chloraminu škodící pokožce i vlasům
 • filtrační systémy pro celý dům – čistí vodu v celém domě, aniž by bylo nutné instalovat zařízení na každý vodovodní kohoutek zvlášť

VÍTE, ŽE PITÍ DEMINERALIZOVANÉ VODY JE NEBEZPEČNÉ? Pozor si dejte i na opačný problém, kterým je až příliš “vyčištěná” demineralizovanou, téměř destilovanou vodu. Při nedostatků minerálů organismu hrozí poruchy metabolismu a zdravotní problémy. Nedostatek vápníku a hořčíku způsobuje srdeční choroby odvápnění kostí i vzniku některých druhů rakovin.

 

Jak vybrat vodní filtr?

Při výběru a nákupu filtru na vodu myslete na to, že neumí vše. Filtr by měl splňovat podmínky vyhlášky č. 409/2005 Sb. To znamená, že výrobce je povinen uvést složení, podmínky zkoušek a jejich výsledky. Zajímejte se o to, kolik vody dokáže vyčistit a ptejte se na servis a údržbu. Na závěr si propočítejte pořizovací a provozní náklady.

Na závěr bych uvedené informace velmi stručně shrnula do pár vět. Česká kohoutková voda je dle mého názoru nezávadná a vhodná k pití každý den, aspoň já to tak dělám. Kupování balené vody nemá smysl a stojí zbytečné peníze. Pořízení filtru za desítky tisíc korun je dobrovolné rozhodnutí a vyplatí se především tam, kde je voda prokazatelně špatná.

 

balena_voda

Balená voda se hodí na cesty a v cizině. V Česku postačí kohoutková voda

DÁLE ČTĚTE: Podpoří čističky vzduchu detoxikaci plic? Vodní filtry – pomohou detoxikovat tělo?

5 (100%) 4 hlasovPowered by the Product Review Wordpress Theme